Základní umělecká škola Horažďovice,
příspěvková organizace

Blatenská 310, 341 01 Horažďovice
e-mail ZUŠ:
zushd@seznam.cz ; kontakt na učitele ZUŠ
SPOLUPRACOVNÍCI

F O T O G A L E R I E

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH A TALENTOVÝCH ZKOUŠEK - ke stažení zdeÚVODNÍ SLOVO
Vážení návštěvníci, vítáme Vás na oficiálních webových stránkách ZUŠ Horažďovice. Jsme druhá nejmenší ZUŠ v okrese Klatovy, máme 230 žáků, navštěvujících hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor.

V rámci hudebního oboru vyučujeme hru na klavír, housle, violu, flétny zobcové i příčné, trubku, keyboard, bicí nástroje, klasickou kytaru, baskřídlovku a trombon. Na naší škole funguje řada souborů houslových či dechových a dětský soubor CVRČCI.

Každoročně pořádáme pravidelné „Strašidelné", mikulášské, vánoční, závěrečné a absolventské koncerty. Spolupracujeme s různými institucemi ve městě i okolí a podílíme se tak ve velké míře na kulturním životě ve městě.

Žáci výtvarného oboru pravidelně pořádají výstavy a účastní se výtvarných soutěží, ve kterých sbírají zajímavá umístění či ocenění. Práce našich žáků zatraktivňují interiér školy.

Žáci literárně-dramatického oboru mají za sebou již mnohá vystoupení na soutěžích či přehlídkách. Velmi často starší žáci moderují koncerty pořádané naší školou.

Snažíme se o úzkou spolupráci mezi jednotlivými obory. V případě potřeby doplní soubory scénickou hudbou vystoupení žáků literárně-dramatického oboru. Žáci výtvarného oboru pomáhají vyrobit kulisy. Vážíme si vzájemné spolupráce, která je velkým přínosem nejen pro pedagogy, ale hlavně pro děti. Však také motto našeho Školního vzdělávacího plánu zní: „Láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým".

Naši žáci se pravidelně zúčastňují soutěží vyhlášených MŠMT ČR.

ZUŠ spolupracuje s místním pěveckým spolkem Prácheň. Smíšený pěvecký sbor využívá sálek školy k pravidelným zkouškám. Na jeho činnosti se podíleli či stále podílejí i naši učitelé. Sbor byl dlouhá léta veden panem sbormistrem Janem Petrusem, který desítky let působil také jako ředitel ZUŠ.

Hlavní myšlenkou školy je rozvíjet nadání žáka s důrazem na jeho individualitu, získat jeho nadšení a zájem o studovaný obor, aby se k němu vracel a nacházel v něm radost po celý život.

Budeme rádi, navštívíte-li naše stránky co nejčastěji, aby Vám neunikla žádná z aktualit.

ZUŠ Horažďovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je Město Horažďovice. Kapacita školy je 230 žáků.

Mgr. Martin Petrus
ředitel ZUŠKONTAKT

Mgr. Martin Petrus
telefon: 376 512 585
mobil: 739 514 100
e-mail: zushd@seznam.cz
kontakty přímo na učitele - zde IČO: 71294929
IZO: 102 164 932


ŠKOLNÉ

HUDEBNÍ OBOR
přípravný ročník240,- Kč /měsíčně
individuální výuka 380,- Kč /měsíčně
skupinová výuka 2310,- Kč /měsíčně
skupinová výuka 3280,- Kč /měsíčně
PĚVECKÝ A HOUSLOVÝ SOUBOR100,- Kč /měsíčně
VÝTVARNÝ OBOR280,- Kč /měsíčně
přípravný ročník250,- Kč /měsíčně
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR180,- Kč /měsíčně
Přípravný literárně dramatický obor150,- Kč /měsíčně

Podrobnější informace a varianty školného© SL 2008 - 2013                                                                                                                 , statistiky